Vitajte na stránke spoločnosti IKA TRANS, spol. s r. o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť IKA TRANS, spol. s r.o. bola založená v roku 1991.

Predmetom našej činnosti sú:

  • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  • vnútroštátne zasielateľstvo
  • služby colnej deklarácie
  • zasielateľstvo
  • výroba a distribúcia tepla
  • výroba a distribúcia elektriny

Kontakt

IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

IČO: 00 635 081
DIČ: 2020458693
IČ DPH: SK2020458693
e-mail: hodulova@ikatrans.sk
tel.: 052 / 45 15 144

Dokumenty

CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2019
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.01.2019
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2019/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0208/2019/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.03.2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0178/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY ROK 2017
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2017
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0339/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0237/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0245/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0089/2017/E-OZ
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0075/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0248/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0044/2014/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0135/2013/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0147/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0168/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0174/2012/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0184/2011/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0324/2011/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0229/2012/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 0046/2013/E-OP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 27837/2012/BA
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0091/2015
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0233/2015